Biuro projektowe ARCHITOM założył w 2006 roku mgr inż. Tomasz Marek.

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem projektów. Oferujemy usługi w zakresie: od analizy możliwości inwestycyjnej działki, poprzez koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze oraz obsługę formalno-prawną razem z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami na budowę.

W skład biura wchodzą doświadczeni architekci i konstruktorzy. Współpracujemy również z projektantami dróg, instalacji sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Podczas prac projektowych dużą uwagę zwracamy na połączenie funkcjonalności obiektu z jego cechami wizualnymi ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii oraz ekologii projektowanych inwestycji. Istotne jest dla nas także wykorzystanie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Obszar wykonywania projektów obejmuje powiaty: wadowicki, oświęcimski, krakowski i wielicki. Na podstawie pełnomocnictwa przejmujemy za Inwestora wszystkie obowiązki związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Wykonujemy projekty obiektów: mieszkalnych, usługowych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, rolniczych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Realizujemy zamówienia indywidualne, jak również adaptacje projektów typowych.

Od początku działalności biura wykonaliśmy już ponad tysiąc projektów, które uzyskały pozwolenia na budowę. Duża część tych obiektów jest już w użytkowaniu.