Biuro projektowe ARCHITOM założył w 2006 roku mgr inż. Tomasz Marek.

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem projektów. Oferujemy usługi w zakresie: od analizy możliwości inwestycyjnej działki, poprzez koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze oraz obsługę formalno-prawną razem z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami na budowę.

W skład biura wchodzą doświadczeni architekci i konstruktorzy. Współpracujemy również z projektantami dróg, instalacji sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Podczas prac projektowych dużą uwagę zwracamy na połączenie funkcjonalności obiektu z jego cechami wizualnymi ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii oraz ekologii projektowanych inwestycji. Istotne jest dla nas także wykorzystanie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Obszar wykonywania projektów obejmuje powiaty: wadowicki, oświęcimski, krakowski i wielicki. Na podstawie pełnomocnictwa przejmujemy za Inwestora wszystkie obowiązki związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Wykonujemy projekty obiektów: mieszkalnych, usługowych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, rolniczych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Realizujemy zamówienia indywidualne, jak również adaptacje projektów typowych.

Od początku działalności biura wykonaliśmy już dwa tysiące projektów, które uzyskały pozwolenia na budowę. Większość tych obiektów jest już w użytkowaniu.