• Kompleksowa obsługa formalno-prawna
 • Analiza inwestycyjna terenu
 • Indywidualne projekty budynków i obiektów budowlanych
 • Adaptacje i zamiany projektów typowych
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Trójwymiarowe koncepcje dla wszystkich budynków
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Badania geologiczne
 • Obsługa geodezyjna
 • Projekty branży drogowej oraz instalacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż., BHP i sanitarno-higienicznych.
 • Projekty zamienne
 • Projekty rozbiórki
 • Kosztorysy
 • Nadzór autorski