Project Description

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ochojno

powierzchnia zabudowy: 101,87m2

powierzchnia użytkowa: 142,39m2

kubatura: 740,60m3